Atölye Çalışmaları


Ankara, birçok araştırmaya konu olmuş, farklı yönleri ve özellikleri çalışılmakta olan, hakkında yoğun bir bilgi üretiminin var olduğu bir şehirdir. Ankara’yı konu edinen çalışmaların etkilerini artırmak, alanında uzman isimlerin bir araya gelerek mevcut durumun geliştirilmesine yönelik öneri ve değerlendirmelerini derlemek, Ankara Şehir Araştırmaları için bir araştırmacı ağı oluşturmak Ankara ŞAR için öncelikli hedefler arasında yer almaktadır. Bu bağlamda Ankara’yı tematik olarak ele alan atölye çalışmaları düzenlenerek, Ankara’ya ilişkin bilgi üretimine interdisipliner bir perspektifle yoğunlaşan atölye çalışmaları düzenlenecektir.