Çalıştaylar


Ankara ŞAR tarafından şehre ilişkin nitelikli bilgi üreterek ve var olan sistematize edilmemiş bilgi birikimini Ankara’nın Şehirleşme sürecini temel alarak tasnif ederek bilgi birikimine katkı sağlayacak çalıştaylar düzenlenecektir. Bu etkinlikler vasıtasıyla alanında uzman araştırmacı, yazar, akademisyen, yerel yönetici, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve ilgili kurum, kuruluşları bir araya getirmek, Ankara’ya ilişkin konulara yönelik kamuoyu farkındalığını artırmak ve şehirleşme sürecine nitelikli katkı yapma adına öneriler sunmak amaçlanmaktadır.