Şehir Dersleri


Ankara, Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti olarak birçok alanda nitelikli bilgi üreten kurumlara ev sahipliği yapmakta ancak fakat şehir olarak bu bilgi üretiminden asgari düzeyde yararlanabilmektedir. ŞAR, Ankara’nın bu sorununa çözüm üretebilmek için Şehir Dersleri programı düzenleyecektir. Şehir Dersleri, Ankara’nın sakinlerine Ankara’yı en doğru ve en iyi biçimde anlatabilmek için bilgi, belge, doküman, görsel materyal üreterek Ankaralıların kullanımına sunacaktır.