Ankara ŞAR


Ankara Şehir Araştırmaları Merkezi, Ankara’nın şehirleşme sürecini interdisipliner bir bakış ile ele alarak sosyal, kültürel, akademik çalışmalar yapmak üzere kurulmuştur. Kısa adı ŞAR olan Ankara Şehir Araştırmaları Merkezi, şehirleşme kapsamında şehre dair kalıcı düşünceler üretmek, şehrin değerlerini, kimliğini ve ihtiyaçlarını dikkate alarak şehrin sorun ve ihtiyaçlarına çözüm önerileri üretmeyi amaçlamaktadır.

 


 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tanıtım, Araştırma ve Belediye İçi Ulaşım Hizmetleri Daire başkanlığının koordinasyonunda çalışmalarını sürdüren Ankara Şehir Araştırmaları Merkezi, yılda üç sayı olarak yayın yapacak ŞAR Dergi ile çalışmalarını kamuoyu ile paylaşacaktır. Ankara’ya ilişkin araştırma projeleri uygulayarak şehrin belleğine katkı sunacak, Ankara ile ilgili araştırma yapmak isteyen STK ve Üniversitelere saha araştırması, veri ve yayın desteği sağlayacaktır.