Teoriden Pratiğe Ankara'da Belediye ve Kent Yönetimi

Prof. Dr. Yusuf Şahin, “Kentsel Yönetim Modelleri ve Ankara”; Prof. Dr. Birol Akgün, “Küresel Yönetişim Sürecinde Kentler ve Demokrasi: Pax Urbanica’ya Doğru”; Yrd. Doç. Dr. Esra Banu Sipahi, “Kadın Bakışıyla Kentler: Ankara Örneği – Dezavantajlı Grupların Sosyal İçermesi”; Prof. Dr. Edibe Sözen, “Ankara’daki Yerel Seçimlerde Siyasi Gündem ve Seçim Stratejileri”; Yrd. Doç. Dr. Güliz Dinç, “Yerel Yönetimlerde Karar Süreçlerine Halkın Katılımı ve Ankara Örneği”; Doç. Dr. Recai Akyel, “Acil Durum Yönetimi ve Belediyeler: Ankara Örneği”; Doç. Dr. Asım Balcı, “Darbe ve Kriz Dönemlerinde Başkenti Yönetmek: 15 Temmuz Örneği”, Prof. Dr. Mehmet Akif Özer ve Arş. Gör. Yağız Aksakaloğlu, “Yönetimden Yönetişime Geçiş Sürecinde Karar Verme Süreçlerinde Değişim: Ankara Örneği”, Yrd. Doç. Dr. Ayşe Kavuncu, “Karşılaştırmalı Perspektiften Yerel Yönetimlerde Konsolidasyon Reformları ve Türkiye”; Arş. Gör. Hayati Ünlü ve Arş. Gör. Hikmet Salahaddin Gezici, “Kentsel Diplomasi Kardeş Şehir Uygulamaları: Ankara Örneği”; Alkan Üstün, “Kentsel Dönüşüm Yönetimi - Karşılaştırmalı Perspektif” başlıklı çalışmalarına ilişkin sunumlarını gerçekleştirmişlerdir.