Göç, Kentleşme, Aidiyet Atölyesi

Prof. Dr. Ruşen Keleş, “Ankara ve Şehirleşme”; Prof. Dr. Banu Ergöçmen, “Ankara’nın Demografik Yapısı ve Dönüşümü”; Yrd. Doç. Dr. Mezher Yüksel, “Doğu Anadolu ve İç Anadolu’dan Gelen İç Göçlerin Analizi”; Dr. Eyüp Can Çekiç, “Sanayici Gözüyle Ankara”; Dr. Gökhan Yalçın, “Ankara’daki Göçün Özellikleri”; İhsan Aktaş, “Ankara Kentli Kimliği”; Cem Korkut, “Öğrenci Gözüyle Ankara”; Yusuf Turan Günaydın, “Ankara’da Ahilik Kültürünün Kentleşmeye ve Ankaralılık Bağının Oluşumuna Etkisi” başlıklı araştırmalarının sonuçlarını katılımcılarla paylaşmışlardır.