Kentsel Dönüşüm ve Ankara Çalıştayı

Çalıştay’da, şehir sakinlerinin hayat standartlarını artırmanın önemli bir aracı olan kentsel dönüşüm, interdisipliner bir perspektifle ele alındı ve mevcut uygulamalara dair değerlendirmeler, iyileştirme önerileri ve öngörüler farklı yaklaşımlarla ortaya konularak, karşılıklı bir anlayış oluşması yönünde adımlar atıldı.

“Kentsel Dönüşüm ve Ankara Çalıştayı” Gençlik Parkı’ndaki Büyükşehir Belediyesi Kabul Salonu’nda gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Ankara Şehir Araştırmaları Merkezi (ŞAR) tarafından organize edilen ve kentsel tasarımcı Sayın Talha Kös’ün moderatörlük görevini üstlendiği çalıştaya Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve ŞAR Bilim Danışma Kurulu üyesi Sayın Doç. Dr. Asım Balcı’nın yanı sıra çeşitli üniversitelerden ve farklı disiplinlerden akademisyenler, mimarlar, şehir plancıları, ilgili kamu kuruluşlarından yetkililer, belediye yetkilileri ve iş adamları katıldı.

Daha Yaşanabilir Bir Ankara

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sayın Doç. Dr. Asım Balcı açılış konuşmasında uygulayıcılar ve akademisyenlerin bu tür etkinliklerle bir araya getirilmesinin önemine dikkat çekerek "Gelişmiş ve az gelişmiş ülkelerde gecekondulaşma sorunu karşımıza çıkıyor. Birçok ülke bu soruna kendi perspektifinden bir çözüm geliştirmeye çalışıyor. Ülkemizde de bu alanda çalışmalar 1990'lı yıllarda hız kazandı. Ankara’da da ödüllü kentsel dönüşüm projeleriyle daha yaşanabilir bir şehir olma yolunda önemli adımlar atıldı." ifadelerini kullandı.

2016 yılı Aralık ayı itibariyle Ankara'da uygulanmakta olan kentsel dönüşüm projelerinin 2 bin 890 hektarlık bir alanı kapsadığı belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sayın Doç. Dr. Asım Balcı, bu kapsamda 30 bin civarında gecekondunun dönüştürüleceğini ifade etti. Balcı, konuşmasında 17 bin gecekondunun yıkımının gerçekleştirildiğini ve 2 bin 200 adet yapımına yeni başlanmış, toplam 15 bin 500 konutun üretildiğini açıkladı. Kentsel dönüşüme ayrılan bütçenin 2 milyar 100 milyon Türk Lirası olduğunu da açıklayan Balcı, 200 milyon Türk Lirasının gecekondu sahiplerine kira yardımı olarak ödendiğini belirtti.

Sayın Genel Sekreter çalıştayda Kuzey Ankara, Yeni Mamak, Dikmen, Güney Park, Kanal Ankara, Hıdırlıktepe, Atıfbey ve İsmet Paşa projelerine dair de bilgiler paylaştı ve bunların yanı sıra yakın zamanda başlayacak 4 kentsel dönüşüm projesi daha olacağını belirtti.  

Öne Çıkan Açıklamalar

ŞAR Bilim Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün takdim konuşmasında sosyal gelişimde belirli bir aşama kaydedildiği belirterek “bu sebeple artık ekonomik, etik, estetik, emniyet (4E) gibi hususlarda kaygı güdebiliyoruz” dedi. Diğer gelişmekte olan ülkelere kıyasla Türkiye’nin kentsel dönüşüm alanında daha başarılı olduğunun altını çizen Akgün, Türkiye’nin bir yandan hızla kentleşirken öte yandan yaşam standardının yükseldiği nadir örneklerden olduğunu belirtti.   

Doç. Dr. Ezgi Başaran kentsel dönüşümün planlanmasında önümüzdeki fırsatları iyi değerlendiremediğimiz yönünde görüşlerini paylaşırken Ömer Faruk Erciyes kentsel dönüşümün zorluğunu yasal düzenlemelerin uygunsuzluğunun ve meslek odalarının yapıcı olmayan tutumunun artırdığını ifade etti.

Prof. Dr. Yusuf Şahin Ortalama gelir düzeyindeki yükselişin sonucunda belediye hizmetlerinden beklentilerin yükseldiğini belirtti. Osman Özbayrak ise kentsel dönüşümde belediyelerin üzerindeki ekonomik yükün, istenmese de çok katlı binaların inşa edilmesine sebep olabildiğini ifade etti.