Background Image
 1 / 148 Next Page
Information
Show Menu
1 / 148 Next Page
Page Background

Y ı l 2 0 1 6 • S a y ı 1

A k t ü e l H a k e m l i D e r g i

4 a y d a 1 Y a y ı m l a n ı r

Şehir Araştırmaları Dergisi

Şar:

Ankara Şehir Araştırmaları Merkezi Neyi Amaçlıyor?

»

Ankara:

Hacı Bayram

Veli’yi Yetiştiren Şehir

»

Çalab’ımBir Şâr Yaratmış

”Mısrasıyla Başlayan Şiirden

Hareketle Hacı Bayram-ıVeli’de ŞehirTasavvuru

»

Prof. Dr. Canseyit Tüymbayev:

“Ankara Şu Anda Tüm Şehirler Arasında Örnek Bir Şehir”

»

Anadolu Tarihinin

Bilge Şahidi:

Anadolu Medeniyetleri Müzesi

»

Cer Modern:

Bir Mavi Tren Bizi

Sanatın Kalbine Götürecek

»

Nallıhan:

Malazgirt’ten Köroğlu’na,Tapduk’dan Bizim

Yunus’a Medeniyet ve Kültür Değerlerine Bir Gezinti

»

Ankara Taşı:

Andezit’in

Hikayesi

»

Ankara’da

Kent KültürüVe Kentlilik Bilinci

»

21. Yüzyıl

Kentlerinin

Yabancılaşma Sorunu

»

İdeal

Kentler Zirvesi

»

Beton Duvarlar Arasında

Güller Açtı

15 Temmuz Gecesi Ankara

Dosya Toplantısı:

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

MELİH GÖKÇEK İLE ANKARA VE 15 TEMMUZ’A BAKIŞ

Feraset

Cesaret

Metanet

Üç Kelime ile Ankara: