Yayın Destek Başvuruları


Ankara’ya ilişkin yapılan çalışmaların ulusal ve uluslararası alanda ulaşılabilir olmasını sağlamak amacıyla Ankara ŞAR, Ankara Araştırmaları Serisi başlıklı yayın çalışmalarını yürütmektedir. Bu kapsamda değerlendirilebilecek çalışmaların müracaatında Bilim Danışma Kurulu’nun onayı ile uygun görülen eserler matbu hale getirilecektir.