Araştırma Destek Başvuruları


Ankara’ya ilişkin yüksek lisans, doktora, bitirme ödevi, araştırma projesi, ödev vb. çalışmalara yönelik ŞAR tarafından Bilim Danışma Kurulu’nun onayı doğrultusunda destek sağlanacaktır. Desteklerin kapsamı müracaat eden çalışmanın niteliğine göre değişebilir. Finansal destek, saha araştırma desteği, veri sağlama, arşiv kaynaklarına erişim gibi konularda yapılacak müracaatlar Ankara ŞAR Bilim Danışma Kurulunca incelenecek ve uygun görüldüğü takdirde ilgili çalışma desteklenecektir.